Brez odpovedi

Neuspešno uveljavljanje s strani Smučarski Klub Sežana kateregakoli dela teh Pogojev Uporabe ne pomeni odpoved katerekoli pravice podjetja Smučarski Klub Sežana, ne glede na pretekla ali prihodnja dejanja katerekoli osebe. Niti prejeta plačila s strani Smučarski Klub Sežana, niti pooblastila katerekoli osebe na dejanja Smučarski Klub Sežana ne pomenijo odpoved kateregakoli dela teh Pogojev Uporabe. Samo specifična pisna odpoved, podpisana od predstavnika Smučarski Klub Sežana bo imela pravni učinek.