Smučarski Klub Sežana

Že od leta 1981 povezujemo ljubitelje smučanja

Leta 1979 smo se zbrali kot sekcija sežanskih tabornikov, ker je bilo takrat med smučarji največ tabornikov. 

Leta 1981 smo registrirali Smučarski Klub Sežana z namenom, da bi se organizirali in smučanje približali širši množici ljudi.

Začeli smo na skromen način. Po bližnjih slovenskih smučiščih smo organizirali smučarske tečaje in tekomovanja v veleslalomu.

V klubu je primanjkovalo smučarskih vaditeljev in učiteljev, zato smo si pomagali s kadri iz bližnjih klubov, predvsem iz Postojne.

V sledečih letih smo usposobili lastne kadre in klub je prerasel v množično dogajanje.

Po slovenskih smučiščih smo organizirali številne izlete, tečaji, tekmovanja in zimovanja. Med zimskimi počitnicami smo učili približno 150 tečajnikov.

Nastopile so zime brez snega in množičnost je vpadla. Med počitnicami so ljudje začeli zahajati na italijanska in avstrijska smučišča. V klubu smo se prilagodili in pričeli smo vključevati tudi mlajše ljubitelja smučanja.

Naša ekipa

Leta 2002 je v vodstvu kluba prišlo do razhajanj in različnih pogledov, zato se je razcepil na dve organizaciji, ki delujeta vsaka na svoj način. V odcepljeni organizaciji so prisegali na tekmovalno smučanje. V našem klubu smo ugotovili, da pogojev za tekmovalno smučanje nimamo in da je to finančno prevelik zalogaj.

Smučarski klub Sežana prisega na oblikovanje dobrih smučarjev in kadrov.

Zaradi ljudem prijaznega pristopa in veselja, ki ga z našim delom širimo med stare in mlade smučarje, je množična udeleženost članov pripeljala klub do skrajne točke, kjer kot amaterji še lahko delujemo in ga upravljamo.

Impressive CMS - a big picture

S sobotnimi enodnevnimi izleti in zimovanji na bližnjih italijanskih smučiščih ponujamo ugodno uživanje na snegu vsakemu povprečnemu in dobremu smučarju.